Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 78-МИ Кула
Кула, 30.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия – Кула за приемане на бюлетините и изборни книжа за втори тур за район 0522 - Кула и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за провеждане на изборите за кмет на община на 3 ноември 2019 г.

                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КУЛА

РЕШЕНИЕ
№ 78 - МИ
Кула, 30.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия – Кула за приемане на бюлетините и изборни книжа за втори тур за район 0522 - Кула и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за провеждане на изборите за кмет на община на 3 ноември 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Решение № 606-МИ от 14 август 2019 г. и Решение  № 993-МИ от 7 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Кула

 

РЕШИ:

 1.  Упълномощава членовете на ОИК Кула: Пенко Николаев Йончев и Петър Веселинов Цветанов със следните правомощия:
 • Да присъстват при предаването на отпечатаните бюлетини и другите изборни книжа на територията на печатницата и съпроводят транспортното средство до Областна администрация Видин, Конферентен център, където ще се съхраняват бюлетините.
 • Да подпишат протокола за предаването и приемането на бюлетините и другите изборни книжа, съвместно с упълномощените представители на Министерство на финансите.
 • Да оформят необходимите документи, свързани с транспортирането и съхранението на хартиените бюлетини и другите изборни книжа за изборите за  кметове на 03.11 2019 г.
 1. Община Кула да осигури транспорт на упълномощените представители на ОИК Кула за изпълнение на горните правомощия.

Копие от настоящото решение да се изпрати до: Печатницата, ЦИК, Областна администрация – Видин, Община Кула, РУ на МВР – Кула.

 

  Решението да се публикува на страницата на ОИК - Кула.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Хр. Христова/                                                            /И. Илиева/

 

Публикувано на сайта на ОИК-Кула на: …………………….г. в ……………..ч.

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

 

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

* Публикувано на 30.10.2019 в 09:46 часа

Календар

Решения

 • № 95-МИ / 01.08.2023

  относно: Възражение на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ относно Процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник поради промяна в обстоятелствата – промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

 • № 94-МИ / 03.07.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ поради промяна в обстоятелствата –промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

 • № 93-МИ / 27.09.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения