№ 95-МИ / 01.08.2023

ОТНОСНО : Възражение на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ относно Процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник поради промяна в обстоятелствата – промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

№ 94-МИ / 03.07.2023

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ поради промяна в обстоятелствата –промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

№ 93-МИ / 27.09.2022

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

№ 92-МИ / 05.02.2020

ОТНОСНО : Становище по сигнал за административно нарушение от Блажо Станков Ников от с. Тополовец

№ 91-МИ Кула / 05.12.2019

ОТНОСНО : Обявяване за избрани за общински съветници на следващи от листата на кандидати за общински съветници на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

№ № 90-МИ Кула / 05.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване за избран на общински съветник - следващ от листата на кандидатите за общински съветници на ПП ГЕРБ с най - много преференции - Ася Дойкова Йотова - Стоянова

№ 89-МИ Кула / 03.11.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Кула

№ 88-МИ Кула / 03.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 87-МИ Кула / 03.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК Кула, които да предадат на ЦИК изборни книжа и протоколи от провеждането на изборите за кмет на община Кула на 03.11.2019 г. ОИК Кула като съобрази, че съгласно разпоредбата на чл. 457, ал. 1 от ИК трима представители на ОИК Кула предложени от различни партии и коалиции, предават на ЦИК подробно изброени изборни книжа, материали и протоколи от провеждането на изборите,

№ 86-МИ Кула / 03.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на общинската избирателна комисия Кула, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за кмет на община на 03.11.2019 г. в ГД „ГРАО” – Видин. За извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК.

№ 85-МИ Кула / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в община Кула

№ 84-МИ Кула / 01.11.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в община Кула за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 83-МИ Кула / 01.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на маршрути и отговорници по секции от ОИК – Кула за разнасяне на изборните книжа и материали и за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 02.11.2019 г. в изборен район 0522 – Кула за произвеждане изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

№ 82-МИ Кула / 01.11.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на КП „БСП – ЗА БЪЛГАРИЯ“за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 81-МИ Кула / 31.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 052200006 и СИК № 052200009

№ 80-МИ Кула / 31.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 79-МИ Кула / 31.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на заместващи застъпници от ПП ГЕРБ.

№ 78-МИ Кула / 30.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия – Кула за приемане на бюлетините и изборни книжа за втори тур за район 0522 - Кула и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за провеждане на изборите за кмет на община на 3 ноември 2019 г.

№ 77-МИ Кула / 28.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетините.

№ 76-МИ Кула / 28.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на общинската избирателна комисия Кула, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

Календар

Решения

  • № 95-МИ / 01.08.2023

    относно: Възражение на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ относно Процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник поради промяна в обстоятелствата – промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

  • № 94-МИ / 03.07.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ поради промяна в обстоятелствата –промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

  • № 93-МИ / 27.09.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения