Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ № 90-МИ Кула
Кула, 05.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран на общински съветник - следващ от листата на кандидатите за общински съветници на ПП ГЕРБ с най - много преференции - Ася Дойкова Йотова - Стоянова

                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КУЛА

РЕШЕНИЕ
№ 90 - МИ
Кула, 05.11.2019 г.

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ.

Поради прекратяване предсрочно правомощията на Владимир Неделков Владимиров, поради избирането му за кмет на Община Кула на втори тур на изборите за кмет на община Кула на 03.11.2019 г., като обявява за избран за общински съветник следващия от листата на кандидатите за общински съветници на ПП ГЕРБ с най-много преференции  - Ася Дойкова Йотова – Стоянова.

            На основание  чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК, във вр. с чл. 458, ал. 1 и 5 от ИК и при условията на чл. 454, ал.2 от ИК, ОИК Кула

РЕШИ

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на кандидатите за общински съветници на ПП ГЕРБ с най-много преференции – Ася Дойкова Йотова – Стоянова.

На новоизбрания общински съветник да се издаде удостоверение.

 Решението да се публикува на страницата на ОИК - Кула.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.  

Подписи на членовете на ОИК Кула:

Председател: Христела Александрова Христова

Зам. председател: Камелия Иванова Кръстева

Зам. председател: Даниела Тошева Ванкова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

Член: Надежда Веселинова Миленова

Член: Галина Иванова Ценкова

Член: Пенко Николаев Йончев

Член: Радка Димитрова Дичева

Член: Илонка Стоянова Желева

Член: Мими Велкова Вълчева

Член: Петър Веселинов Цветанов

Член: Йошка Илиева Йончева

Член: Румен Рашков Димитров

 

Публикувано на сайта на ОИК-Кула на: …………………….г. в ……………..ч.

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

 

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

* Публикувано на 06.11.2019 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 92-МИ / 05.02.2020

    относно: Становище по сигнал за административно нарушение от Блажо Станков Ников от с. Тополовец

  • № 91-МИ Кула / 05.12.2019

    относно: Обявяване за избрани за общински съветници на следващи от листата на кандидати за общински съветници на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

  • № № 90-МИ Кула / 05.11.2019

    относно: Обявяване за избран на общински съветник - следващ от листата на кандидатите за общински съветници на ПП ГЕРБ с най - много преференции - Ася Дойкова Йотова - Стоянова

всички решения