Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 91-МИ Кула
Кула, 05.12.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избрани за общински съветници на следващи от листата на кандидати за общински съветници на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КУЛА

РЕШЕНИЕ
№ 91 - МИ
Кула, 05.12.2019 г.

ОТНОСНО: Обявяване за избрани за общински съветници на следващи от листата на кандидати за общински съветници на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Съгласно решение № 74/28.10.2019 г. на ОИК – Кула, на база получените действителни гласове ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ получава два мандата за общински съветници в община Кула след проведените избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Николай Любенов Николов е избран за общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ на първо място в листата. Еней Йорданов Бранков е избран за общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ на второ място в листата. На 04.12.2019 г. в ОИК – Кула е постъпило Уведомление от г-н Николай Николов, с вх. номер 142/04.12.2019 г. по описа на ОИК Кула и Заявление с вх. номер 143/04.12.2019 г. от г-н Еней Бранков, с което заявяват, че желаят да бъдат освободени като общински съветници от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

От получената справка от „Информационно обслужване“ АД за класирането на кандидатите за общински съветници, според получени преференции на изборите за общински съветници и кметове в община Кула на 27.10.2019 г., следващите класирани от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ са Диана Борисова Николова, Николай Пуев Петров.

Предвид горното и на основание чл.87, ал. 1, т. 24 от ИК, във вр. с чл. 458, ал. 1 и 5 от ИК и при условията на чл. 454, ал.2 от ИК, ОИК Кула

РЕШИ

ОБЯВЯВА за избрани за общински съветници следващите от листата на кандидатите за общински съветници на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  с най-много преференции – Диана Борисова Николова и Николай Пуев Петров.

На новоизбраните общински съветници да се издадат удостоверения.

 Решението да се публикува на страницата на ОИК - Кула.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.  

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

 

Публикувано на сайта на ОИК-Кула на: …………………….г. в ……………..ч.

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

 

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Ирина Бориславова Илиева

* Публикувано на 05.12.2019 в 16:37 часа

Календар

Решения

  • № 95-МИ / 01.08.2023

    относно: Възражение на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ относно Процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник поради промяна в обстоятелствата – промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

  • № 94-МИ / 03.07.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ поради промяна в обстоятелствата –промяна на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес извън община Кула.

  • № 93-МИ / 27.09.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения