Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 131
Кула, 30.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация замяна на застъпници от БСП - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

В Общинска избирателна комисия – Кула (ОИК Кула) е постъпило заявление с рег. номер 8/30.10.2015 г. в регистъра на застъпниците на ОИК – Кула от Николай Цанков Ненов, упълномощен представител на БСП за регистрация на застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кметове в община Кула за изборите за кмет на община Кула за втори тур на 01.11.15 г.

     Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление по приложение № 69-МИ от изборните книжа.
 2. Списък по образец на 1 бр. застъпник за замяна на хартиен и електронен носител.
 3. Пълномощно на Николай Цанков Ненов.

 

ОИК Кула разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което на основание чл.87, ал.1, т.18, чл.117 - 122 от ИК и Решение №2113-МИ от 11.09.15 г. на ЦИК, ОИК Кула

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 15 /петнадесет/застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кметове на БСП, както следва:

 

1

Цветелина Илиева Маринова

2

Ивайло Петров Костов

3

Марийка Дацкова Цанкова

4

Тодорка Йовкова Викьова

5

Верка Лалова Цанова

6

Емил Маринов Георгиев

7

Валерия Цанкова Иванова

8

Ванчо Цоков Иванов

9

Живомир Петров Валериев

10

Добринка Костова Петкова

11

Милка Стефанова Райкова

12

Христо Вълчев Петков

13

Стоянка Цекова Жикова

14

Тихомир Василев Тодоров

15

Цанко Петков Цаков

 

Анулират се удостоверенията издадени с реш.№ 104/22.10.2015 г. за изборите на 25.10.2015 г. и се издават нови.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред централната избирателна комисия.

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Лалко Георгиев Лалов

* Публикувано на 30.10.2015 в 17:58 часа

Календар

Решения

 • № 137 / 03.11.2015

  относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

 • № 136 / 03.11.2015

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

 • № 133.2 / 01.11.2015

  относно: Анулиране на разписка №0522001014, поради установена техническа грешка при диктуване на протокола в ИП

всички решения