Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 136
Кула, 03.11.2015

ОТНОСНО: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

Прекратяване предсрочно правомощията на Владимир Неделков Владимиров с ЕГН**********, поради избирането му за кмет на Община Кула на втори тур на изборите за кмет на община Кула на 01.11.2015 г. Да се анулира Удостоверение номер 2/29.10.2015 г. за избран общински съветник.

На основание чл. 87, ал. 1, т.24 и чл. 458 от Изборния кодекс във връзка с чл. 452, ал.6 от ИК и Решение 134/01.11.2015 г. на ОИК Кула, ОИК –Кула

РЕШИ:

Прекратява предсрочно пълномощията на Владимир Неделков Владимиров с ЕГН**********, поради избирането му за кмет на Община Кула на втори тур на изборите за кмет на Община Кула на 01.11.2015 г.

Анулира удостоверение номер2/29.10.2015 г. на Владимир Неделков Владимиров с ЕГН:********** за избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Кула съгласно Решение 134/01.11.2015 г. на ОИК Кула.

Решението да се публикува на интернет страницата на ОИК Кула.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Подписи на членовете на ОИК Кула:

Председател: Христела Алексасндрова Христова

Зам. Председател: Красимир Христов Каменов

Секретар:Лалко Георгиев Лалов

Член: Галина Иванова Ценкова

Член: Мариана Николаева Микова

Член: Маргарита Иванова Йончева

Член: Гергана Здравкова Монева

Член: Мими Вълчева

Член: Пролетка Дашова Велкова

Член: Радка Димитрова Дичева

Член: Любомир Георгиев Станчев

 

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Лалко Георгиев Лалов

* Публикувано на 03.11.2015 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 137 / 03.11.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 136 / 03.11.2015

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

  • № 133.2 / 01.11.2015

    относно: Анулиране на разписка №0522001014, поради установена техническа грешка при диктуване на протокола в ИП

всички решения