Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 137
Кула, 03.11.2015

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

Поради прекратяване предсрочно правомощията на Владимир Неделков Владимиров с ЕГН**********, поради избирането му за кмет на Община Кула на втори тур на изборите за кмет на община Кула на 01.11.2015 г., като обявява за избран за общински съветник следващия от листата на кандидатите за общински съветници с най-много преференции от листата на ПП ГЕРБ – Йордан Марков Дотов с ЕГН**********.

На основание чл. 87, ал. 1, т.24 от ИК, ОИК –Кула

РЕШИ:

Обявява за избран за общински съветник следващия от листата на кандидатите за общински съветници на ПП ГЕРБ с най-много преференции – Йордан Марков Дотов с ЕГН **********. На новоизбрания общински съветник да се издаде удостоверение съгласно Приложение номер 89-МИ от изборните книжа.

Решението да се публикува на интернет страницата на ОИК Кула.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Подписи на членовете на ОИК Кула:

Председател: Христела Алексасндрова Христова

Зам. Председател: Красимир Христов Каменов

Секретар:Лалко Георгиев Лалов

Член: Галина Иванова Ценкова

Член: Мариана Николаева Микова

Член: Маргарита Иванова Йончева

Член: Гергана Здравкова Монева

Член: Мими Вълчева

Член: Пролетка Дашова Велкова

Член: Радка Димитрова Дичева

Член: Любомир Георгиев Станчев

 

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Лалко Георгиев Лалов

* Публикувано на 03.11.2015 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 137 / 03.11.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 136 / 03.11.2015

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

  • № 133.2 / 01.11.2015

    относно: Анулиране на разписка №0522001014, поради установена техническа грешка при диктуване на протокола в ИП

всички решения