01.11.2015

Съобщение

В сряда на 04.11.2015 година в 17 часа в салона на Община Кула, където се помещава Общинската избирателна комисия - Кула, ще се връчват удостоверенията на избраните общински съветници и кметове на кметства от първия тур на изборите в Община Кула.

19.10.2015

Съобщение

Определяне на секция за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението в изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

На основание чл.87 , ал.1, т.11 във вр. с чл.10 от ИК и указания от ЦИК ,

ОИК Кула

РЕШИ:

Определя секция № 052200003 – ЦДГ 2 – гр. Кула за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението в изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Телефон за връзка с общинска администрация 093832020.

09.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Относно: Определяне на дата за обучение на представителите на секционните избирателни комисии на територията на Община Кула

На 14 октомври от 09.00 часа в ОИК – Кула /Община Кула, ул. „Възраждане“ 38, 2 етаж, салон на Община Кула/ ще се проведе обучение на представителите на СИК на територията на Община Кула.

 

28.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК – Кула уведомява относно регистрацията на застъпници и заместващи застъпници, че:

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК до изборния ден със следните документи:
 • Заявление за регистрация на застъпници по образец на Приложение номер 68-МИ от изборните книжа, подадено до 23 октомври 2015 г. Заявлението се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица. Представя се и съответното пълномощно.
 • Към заявлението се представя списък по образец на хартиен носител – Приложение номер 68-МИ от изборните книжа и на електронен носител във формат ексел. Списъкът се подписва от представляващия или от упълномощено лице.
 1. Политическите субекти, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т.1. Заявлението се завежда във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на стр. 2 от регистъра.
 2. ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрацията им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор на кмет където такъв е призведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден по реда на т.4 чрез предложение по образец на Приложение номер 69-МИ от изборните книжа и на електронен носител във формат ексел.
26.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КУЛА уведомява, че следващото заседание ще се състои на 28.09.2015г. (понеделник) от 17:00 часа.

22.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК Kула уведомява, че тегленето на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за избор на кметове и общински съветници на 25 октомври 2015 г. ще се състои на 23 септември от 13.00 часа в ОИК – Кула – Oбщина Кула, 2 етаж, салон на Община Кула.

Непосредствено след това ще се тегли и жребий за представянето на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните медии.

19.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КУЛА уведомява, че следващото заседание е насрочено за 20 септември от 17.00 часа, със следния дневен ред:

 1. Разглеждане на предложения за регистрация на кандидатски листи.
 2. Разни.
16.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КУЛА уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал.2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатските листи да прилагат и копие от лична карта или личен паспорт на всеки кандидат.

ОИК извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите. В случаите, когато документа за самоличност на кандидата е издаден след 24 април 2015 г. , както и за сверяване на настоящ адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в община Кула.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл.414, ал.2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

При регистрацията на кандидатите не е необходимо да носят свидетелство за съдимост!!!

16.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КУЛА напомня, че крайният срок за регистрация на кандидатски листи за избори за общински съветници и кметове в община Кула е до 18.00 часа на 22 септември 2015 година. Документи се приемат всеки ден, от 9 до 17 часа, за 22.09.15 г. – до 18.00 часа  в ОИК – Кула.

 

09.09.2015

Определяне начален и краен срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети

 

Съгласно РЕШЕНИЕ №8 ОТ 07.09.2015 г. на ОИК - Кула се определя начален срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети – 11 септември 2015 г., начален час 10.00 часа. Документи се приемат всеки ден, включително събота и неделя на адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане“ 38, ет.2, салон на Община Кула от 10 до 17 часа. Краен срок за подаване на документите – 14 септември 2015 г. – 18.00 часа.

Календар

Решения

 • № 137 / 03.11.2015

  относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

 • № 136 / 03.11.2015

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

 • № 133.2 / 01.11.2015

  относно: Анулиране на разписка №0522001014, поради установена техническа грешка при диктуване на протокола в ИП

всички решения