Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 133
Кула, 01.11.2015

ОТНОСНО: Жалба от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Относно:Постъпила е жалба с вх№78/01.11.2015г от предизборен щаб на БСП относно нарушение на чл.3 ал. 1 от ИК. Вносителите твърдят, че при наблюдение на изборния процес в СИК№052200008 с. Извор махала е допуснато гласуване от избирател извън кабината за гласуване, при което е нарушен основният принцип залегнал в ИК – Тайна на гласуването.

 

Във Връзка с уточняване на подадения сигнал тричленен състав на ОИК – Кула/ Председател, Зам. председател и член/ в 14:00 часа посети въпросната секция и сне обяснение от председателя и един от членовете на секционната комисия, на базата на снетите показания от Председателя Вергиния Димитрова и Петрана Шалева - член, гласно потвърдени от останалите членове, от фактическа гледна точка се доказа следното:

В 13:00 часа в секцията, за да упражни конституционното си право на глас е влязло лицето Стоян Стойков Цветков – избирател. Същият е бил придружен от друго лице, което го е подпомагало предвид преклонната му възраст и невъзможността му да се движи нормално, тъй като същото ползва две патерици.

Цветков е получил бюлетината по указания ред и на път за тъмната стая е седнал на стола, където попълнил бюлетината. Членовете на комисията са на различни мнения относно това дали е задраскана или не е задраскана, но факт е че бюлетината е предадена сгъната на придружителят който пък от своя страна я предава на членовете за подпечатване и откъсване на номера на бюлетината. Гласоподавателят на всеослушание пред всички се извинява за немощта си и моли да му се приеме бюлетината, като моли същата да бъде пусната в урната от придружаващото го лице. По същество е налице нарушение на ИК, но СИК не е взела своевременно решение за анулиране на тази бюлетина, като е уважила искането на лицето и волята му, че това е неговият глас. От друга страна СИК не е вписал в протокола придружителя на въпросното лице – Владимир.

 

Не е в правомощията на ОИК да се произнесе относно легитимността на вота. Същия следва да се счита за действителен, защото не попада под разпоредбите на чл. 278, макар и да е осъществен извън пределите на тъмната стая, същият е приет от СИК №052200008 и не може да се направи обоснован извод в чия полза е даден гласа на лицето, предвид тайната на вота и факт е че бюлетината е подадена сгъната.

 

Водени от така направените изводи ОИК – Кула прави предупреждение до СИК 052200008 с. Извор махала, като оказва на същата да съблюдава гражданските права на гласоподавателите, но да не допуска нарушение на ИК, а в случаи на такива своевременно да се консултира с ОИК – Кула за вземане на адекватни и своевременни решения.

 

Решението се сведе до знанието на жалбоподателя и комисията.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Копие от решението да бъде изпратено на засегнатите страни.

 

Решението подлежи на обжалване в законно установения срок пред централната избирателна комисия.

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Лалко Георгиев Лалов

* Публикувано на 01.11.2015 в 15:29 часа

Календар

Решения

  • № 137 / 03.11.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 136 / 03.11.2015

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

  • № 133.2 / 01.11.2015

    относно: Анулиране на разписка №0522001014, поради установена техническа грешка при диктуване на протокола в ИП

всички решения