Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 121
Кула, 26.10.2015

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ КМЕТ на: кметство Големаново

Днес, 26.10.2015г., в 15,00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на:кметство Големаново, област Видин, на първи тур ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

                     (собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН 590201****, издигнат от ПП ГЕРБ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 32 /Тридесет и два/ действителни гласове.

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Лалко Георгиев Лалов

* Публикувано на 27.10.2015 в 12:56 часа

Календар

Решения

  • № 137 / 03.11.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 136 / 03.11.2015

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

  • № 133.2 / 01.11.2015

    относно: Анулиране на разписка №0522001014, поради установена техническа грешка при диктуване на протокола в ИП

всички решения