Общинска избирателна комисия Кула


РЕШЕНИЕ
№ 134
Кула, 01.11.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

Днес, 01.11.2015,     ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Община КУЛА, област ВИДИН, на  втори тур  ВЛАДИМИР НЕДЕЛКОВ ВЛАДИМИРОВ

                      (собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН 631128****, издигнат от ПП  ГЕРБ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 1318 /ХИЛЯДА ТРИСТА И ОСЕМНАДЕСТ  ГЛАСОВЕ/действителни гласове.

 

Председател: Христела Александрова Христова

Секретар: Лалко Георгиев Лалов

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:31 часа

Календар

Решения

  • № 137 / 03.11.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващ от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 136 / 03.11.2015

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

  • № 133.2 / 01.11.2015

    относно: Анулиране на разписка №0522001014, поради установена техническа грешка при диктуване на протокола в ИП

всички решения